Download Hundred Sections Bamboo 1.1 APK

Download Hundred Sections Bamboo 1.1 APK

Description of Hundred Sections Bamboo

Người chơi phải “tap” trái hoặc phải để đưacácđoạn tre “nhập” vào cây tre đang dài thêm. mỗi đoạn tre được 1điểm.nếu như “tap” sai thì sẽ dừng cuộc chơi. chúc các bạn vuivẻ.

Download Hundred Sections Bamboo 1.1 APK

App Information of Hundred Sections Bamboo

App Name Hundred Sections Bamboo
Package Name com.game.bamboohundredsection
Version 1.1
Rating 4.7 ( 37 )
Size
Requirement Android 2.2 and up
Updated 2015-06-18
Installs 100 - 500
Category Action, Games

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *