Free Download Ludo King  APK

Free Download Ludo King APK

4.4 (1,117,990)Board, Gamesby

Description of Ludo King

*THIS IS OFFICIAL LUDO KING™ GAME

Ludo King™ is board game played between friends, family & kids. Recall your childhood!

Ludo King is a cross platform game that supports Desktop, Android and iOS platform at same time in online multiplayer mode.

*NEW Snakes and Ladders game added.

*Private Mode Multiplayer Guide: https://youtu.be/HFLgKXOrHdU
*Online Mode Guide: https://youtu.be/V0aDVRPb2UY

Ludo game traces its lineage back to 6th century India. Ludo is derived from the game Pachisi. Ludo is also very similar to Spanish board game Parchís.

Ludo game has stayed popular throughout the ages, varying only a little in its game structure. This persevering game is now available for you to play in an all new modernized format, i.e. as a video game application.

The game is played between 2 to 6 players and you have the option of playing the game against the computer, against your friends, or even against people from around the world. The objective of the game is pretty straightforward; each player gets 4 tokens, these tokens must make a full turn of the board and then make it to the finish line.

Whoever gets all four tokens to the end first is the winner. However, each move can only be made based on the number decided by casting a six-sided die, and each token can only move out of their home by casting a six. Additionally, the competition factor of the games is upped by the fact that while moving if another player’s token lands on the same square as your token, then your token will automatically be sent back home and you’ll need to roll a six again.

Ludo King is a game that was once played by kings and now it can be enjoyed by you and your family and friends. While the gameplay might seem simple at first, the game is immensely enjoyable and challenging. You’ll be playing this one for hours and its fun for the whole family. Try to beat your opponents and compete for the highest scores on the leaderboards.

Another game similar in structure is Snakes and Ladders. Like Ludo, you may have played this board game when you were young. Ludo King now incorporates this classic game as a whole new level. The objective of the game is simple: you start on 1 and you have to be the first one to make it to 100. However, you can only move the same number of tiles as the number you roll on a die. The board is also littered with snakes and ladders. If you land on the same tile as the beginning of a ladder, then you can take the ladder as a shortcut and move on up. But, if you land on the mouth of a snake, then down you go to its tail. A game of ups and down, Snakes and Ladders has been a favorite for generations; and now you can play it too, with Ludo King.

*LUDO KING™ PUBLISHING RIGHTS RESERVED WITH GAMOTRONIX * ITO AY OPISYAL NA LUDO KING ™ LARO

Ludo Hari ™ ay board game na nilalaro sa pagitan ng mga kaibigan, pamilya at mga bata. Isipin ang iyong pagkabata!

Ludo Hari ay isang cross platform laro na sumusuporta sa Desktop, Android at iOS platform sa parehong oras sa online multiplayer mode.

* Idinagdag BAGONG ahas at Ladders laro.

* Pribadong Mode Multiplayer Guide: https://youtu.be/HFLgKXOrHdU
* Online Mode Guide: https://youtu.be/V0aDVRPb2UY

Ludo laro traces nito lineage pabalik sa ika-6 na siglo Indya. Ludo ay nagmula mula sa laro Pachisi. Ludo ay din na halos kapareho sa Spanish board game parchis.

Ludo laro ay nagtutulog-popular na sa buong edad, iiba-iba lamang ng kaunti sa kanyang game istraktura. Ito matiyaga laro ay magagamit na ngayon para sa iyo upang i-play sa isang lahat ng mga bagong modernized format, hal bilang application ng video game.

Ang laro ay nilalaro sa pagitan ng 2 hanggang 6 na mga manlalaro at ikaw ay may opsyon ng pag-play ang laro laban sa computer, laban sa iyong mga kaibigan, o kahit na laban sa mga tao mula sa buong mundo. Ang layunin ng laro ay medyo tapat; bawat manlalaro ay makakakuha 4 mga token, ang mga token ay dapat gumawa ng isang full turn ng board at pagkatapos ay gawin ito sa ang tapusin linya.

Kahit sino ay makakakuha ng lahat ng apat na mga token sa dulo una ay ang nagwagi. Gayunman, ang bawat ilipat ay maaari lamang na ginawa batay sa bilang nagpasya sa pamamagitan ng paghahagis ng anim na panig mamatay, at ang bawat token ay maaari lamang ilipat sa labas ng kanilang mga tahanan sa pamamagitan ng paghahagis ng isang anim. Bukod pa rito, ang kumpetisyon factor ng laro ay upped sa pamamagitan ng katotohanan na habang nililipat kung token lupain ng isa pang player sa parehong square bilang iyong token, pagkatapos ay ang iyong token ay awtomatikong ipapadala pabalik sa bahay at kailangan mo sa roll ng isang anim na muli.

Ludo Hari ay isang laro na ay isang beses nilalaro ng mga hari at ngayon ay maaari itong tangkilikin ng iyo at sa iyong pamilya at mga kaibigan. Habang ang gameplay ay maaaring mukhang simple sa una, ang laro ay napakalaki kasiya-siya at mapaghamong. Makikita mo ang paglalaro ng isang ito para sa mga oras at ang saya para sa buong pamilya. Subukang talunin ang iyong opponents at makipagkumpetensya para sa pinakamataas na mga marka sa leaderboard.

Ang isa pang laro na katulad sa istraktura ay Snakes and Ladders. Tulad ng Ludo, maaari mong pinatugtog ang board na ito laro kapag ikaw ay bata pa. Ludo Hari isinasama na ngayon ng ang klasikong laro tulad ng isang buong bagong antas. Ang layunin ng laro ay simple: Magsisimula ka sa 1 at ikaw ay may upang maging ang unang isa upang gawin itong sa 100. Gayunpaman, maaari ka lamang ilipat ang parehong bilang ng mga tile ng bilang roll mo sa isang mamatay. Ang board ay din littered na may mga ahas at ladders. Kung mapunta ka sa parehong tile bilang simula ng isang hagdan, pagkatapos ay maaari mong gawin ang mga hagdan bilang isang shortcut at lumipat sa up. Ngunit, kung mapunta ka sa bibig ng isang ahas, at pagkatapos ay down na kang pumunta sa buntot nito. Ang isang laro ng tagumpay at down, Snakes at Ladders ay naging isang paborito para sa mga henerasyon; at ngayon maaari mong i-play ito masyadong, na may Ludo Hari.

* LUDO KING ™ PUBLISHING Karapatan MAY GAMOTRONIX

Free Download Ludo King APK

App Information of Ludo King

App Name Ludo King
Package Name com.ludo.king
Version
Rating 4.4 ( 1,117,990 )
Size 30 MB
Requirement
Updated
Installs
Category Board, Games
Developer

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *